Giới thiệu

Tiến sỹ luật, Nhà văn, Nhà báo, Nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyên Đại đội trưởng Đại đội Chủ công bộ binh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Binh đoàn Tây nguyên. 

Nơi sinh: Nam Lộc Nam Đàn Nghệ An

Thường trú: 547 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, TP Hà Nội

1.Các chức vụ đã kinh qua.

-Tham gia quân đội từ 1968 đến 1974, Đại đội trưởng, thương binh 2/4 chuyển ngành về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (1974)

-1987, Chủ tịch nước bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp Viện kiểm sát nhân dân tối cao

-1989 – 1991: Đào tạo tại  Học viện Nguyễn ÁI Quốc

-1993: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát điều tra án an ninh quốc gia

-1996: Bảo về thành công Tin sĩ luật học tại Học viện Nguyễn Aí Quốc

-1996: Bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ kiểm sát điều tra án an ninh

-1998 - 2000:Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Binh, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Ninh Bình

-2000 - 2009:Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

-2002, Nhà báo. Phó viện trưởng VKSTC kiêm Tổng biên tập Báo bảo vệ pháp luật-VKSNDTC

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

TÁC PHẨM:

Những tác phẩm đã biên soạn:

-A.Những tác phẩm chuyên ngành tư pháp

1. Tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm- NXB Tư pháp, năm 2007

2.Tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm. NXB Tư pháp năm 2008

3.Kỹ năng thực hành quyền công tố các vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm.NXB Tư pháp năm 2010

4.Kinh nghiệm giải quyết các vụ án liên quan đến phụ nữ và trẻ em. VKSNDTC năm 2009

5.Thông báo rút kinh nghiệm các vụ án phúc thẩm. NXB Tư pháp, năm 2009

6. Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát. VKSNDTC năm 2007

-B.Những tác phẩm văn học

  1.Hồi ký: Một thời trận mạc . NXB Hội Nhà văn năm 2010

   2.Truyện ký: Theo dòng công lý. NXB Hội Nhà văn 2011

   3.Hồi ký: Từ cuộc chiến đến cuộc chiến. NXB Quân đội nhân dân 2016

    4.Truyện ký:Tạ Đình Đề, những góc khuất cuộc đời. Tái bản lần thứ 4. NXB Hội Nhà văn, năm 2013

    5.Tiểu thuyết: MIỀN SÁNG TỐI. NXB Hội Nhà văn năm 2017

    6.Truyện ký: Nỗi niềm người lính. Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam 2020

.....