Giới thiệu

Tiến sỹ luật, nhà báo, Nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyên Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật; Nguyên Vụ trưởng Vụ an ninh VKSNDTC, Nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình; Nguyên Đại đội trưởng Đại đội Chủ công bộ binh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Binh đoàn Tây nguyên.

TÁC PHẨM:

 Đã chủ trì, chủ biên và xuất bản:

- Tuyển chọn các quyết định giám đốc thẩm (Nhà xuất bản Công an nhân dân - 2007).

 - Tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm (Nhà xuất bản tư pháp - 2007)

- Tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm hình sự (Nhà xuất bản tư pháp - 2008).

- Thông báo rút kinh nghiệm, kiến nghị nghiệp vụ của các Viện phúc thẩm (Nhà xuất bản tư pháp -2009)

- Kinh nghiệm giải quyết án và quyền phụ nữ (Viện kiểm sát nhân dân tối cao- 2009)

- Ký năng thực hành quyền công tố và KSXX vụ án hình sự theo thủ tục giám đốc và tái thẩm (Nhà xuất bản tư pháp -2010).

- Một thời trận mạc, Tập hồi ký (Nhà xuất bản Hội nhà văn- 2011)

- Theo dòng công lý, Tập truyện ký (Nhà xuất bản Hội nhà văn - 2012)

- Tạ Đình Đề - những góc khuất cuộc đời (Nhà xuất bản Hội nhà văn - 02/2014)

.....